Oksijen Azaltma Sistemi

Oksijen azaltma sistemleri : Yangın çıkmasına müsaade edilemeyecek sınırdaki mekanlarda kullanılan sistemlerdir. Yangını meydana getiren en önemli unsur olan Oksijeni,mahalde kritik konsantrasyonun altına indirerek yangın çıkmaz ortamlar yaratmaktadırlar. Bu sistemler; oksijen konsantrasyonunu %14,5 ile %15,5 arasına çekerek, hem mahalde yangın çıkma riskini ortadan kaldırır, hem de insan sağlığına zarar vermez.
Oksijen azaltma sistemlerinin temel avantajları şu şekilde sıralanabilir :
 •Yangın çıkma riski ortadan kalkar.
 • Diğer yangın korunum sistemlerine göre daha az depolama alanı gerektirir.
 • Sistemde aşırı basınç damperlerine ihtiyaç duyulmaz.
 • Paslanmayı azaltır.
 • Montajı ve bakımı çok kolaydır.
Başlıca Kullanım Alanları :
 • Arşivler.
 • Müzeler.
 • Data mekezleri.
 • Soğuk hava depoları.
 • Otopark merkezleri.