Yangın Battaniyeleri

  • Tüm Fabrikalar,
  • Tüm Akaryakıt ve Otogaz istasyonları,
  • Tüm Toplu Taşım ve Tehlikeli Madde Taşıma Araçları,
  • Oteller, Konutlar ve
  • Yangın Güvenliğine Önem Veren
    HER YER için!

Yangın Başlangıçlarının Söndürülmesinde!
Yangın Ortamından Güvenle Kaçıp-Kurtulmada!
Hassas Cihazların Kurtarılmasında!

Tüm Yangın Battaniyesi ürünlerimiz,

  • Çantalıdır!